471/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»