473/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορούν την «Προμήθεια στεφάνων και ανθοσυνθέσεων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» Κ.Μ.08/21 και την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»

473/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορούν την «Προμήθεια στεφάνων και ανθοσυνθέσεων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» Κ.Μ.08/21 και την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

473/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορούν την «Προμήθεια στεφάνων και ανθοσυνθέσεων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» Κ.Μ.08/21 και την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»