Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρακτικό ανάρτησης Ανασυνταγμένων Πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου a

Προβαίνουμε σήμερα την 20/02/2024 στην ανάρτηση των Ανασυνταγμένων Πινάκων Κατάταξης (κωδ. Θέσης 109) και Πινάκων Απορριπτέων (κωδ. Θέσης 109) της υπ’ αριθμ.78917/24-10-2023 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 4Α/2023)

Εθελοντική Αιμοδοσία a

Ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 από 9:00 – 15:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ιλίου

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 5/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου a

Προβαίνουμε σήμερα την 13/02/2024 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 84042/10-11-2023 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 5/2023-ΑΔΑ: 6ΝΝΝΩΕΒ-ΥΚΘ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρακτικό Ανάρτησης της υπ’ αριθμ. 84042/10-11-23 Ανακοίνωσης Για την Πρόσληψη 4 Ατόμων Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου a

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 24-01-2024 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 84042/10-11-2023 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 5/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους 2023-24 a

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 24-01-2024, στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 4845/17-01-2024 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΕΒ-ΚΞΠ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15)

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου a

Προβαίνουμε σήμερα την 15/01/2024 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 78917/24-10-2023 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 4Α/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι