Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων υποψηφίων ΤΕ Ηθοποιών 2023 σύμφωνα με την ανακοίνωση 1663/10-1-23 a

Ανακοινώνουμε σήμερα την 27-01-2023 τον πίνακα κατάταξης και τα αποτελέσματα από την τριμελή επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 6333/26-01-23 πρακτικό της, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 1663/10-01-2023 ανακοίνωση

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης έργου για το Δήμο Ιλίου a

Προβαίνουμε σήμερα την 25-01-2023 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ 91052/09-12-2022 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου. Το παρόν

Νέος κύκλος συναντήσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Δήμο Ιλίου a

Ενημερώνουμε για την έναρξη του νέου κύκλου συναντήσεων του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΓΕΠΣ) του Δήμου Ιλίου, μέσω του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου, με σκοπό τη

Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2022-23 a

Ανακοινώνουμε σήμερα Τρίτη, 17-01-2023 την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 87275/25-11-2022 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: Ψ59ΨΩΕΒ–Φ3Κ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Θεματική εκδήλωση «Ψυχικές διαταραχές κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία» από το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου a

Το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου πραγματοποιεί θεματικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής πληροφόρησης και φροντίδας και σας προσκαλούμε στην εκδήλωση «Ψυχικές διαταραχές κατά την εγκυμοσύνη

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Σχολή Γονέων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου a

Νέος κύκλος θεματικών συναντήσεων της Σχολής Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου ξεκινά το 2023, με σκοπό τη στήριξη των γονέων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) 2022-23 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 87275/25-11-2022 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: Ψ59ΨΩΕΒ–Φ3Κ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου