Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ.

124/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ιλίου για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ a

ADS1242024