Δη.Κοι.Π.Ι. - Σκοπός, Στόχοι, Οργάνωση

Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο

ΣΚΟΠΟΣ

Η σύσταση του δημοτικού φορέα Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.) σχεδιάστηκε με σκοπό να:

  • Δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτήσουν  δεξιότητες χρήσιμες στην κοινωνική, επαγγελματική ή προσωπική τους ζωή και να έρθουν σε επαφή με διάφορα αντικείμενα των επιστημών και των τεχνών.
  • Αποτελέσει για τους πολίτες μια «δεύτερη ευκαιρία» να αποκομίσουν επίκαιρες  γνώσεις καθώς επίσης και για όσους έχουν σπουδάσει, να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα  με ιδιαίτερη έμφαση και στις νέες τεχνολογίες.
  • Δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επιμέρους θέματα των επιστημών και των τεχνών παρακολουθώντας τις εισηγήσεις διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πανεπιστημιακών δασκάλων και ειδικών ερευνητών.

Αυτό πραγματοποιείται μέσω των ποικίλων, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που προσφέρουμε στους συμμετέχοντες.

ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο των δράσεων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Δήμο Ιλίου το Δη.Κοι.Π.Ι. έχει στόχο μεταξύ άλλων την:

  1. ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
  2. ευαισθητοποίηση για τη διαρκή επιμόρφωση ενηλίκων
  3. συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές ευκαιρίες
  4. αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
  5. καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των πολιτών ως ενεργοί πολίτες
  6. δυνατότητα επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ομάδα μας αποτελείται από άρτια διαπρεπείς, στο χώρους τους, επιστήμονες.  Το Δίκτυο συνεργατών μας δομήθηκε έχοντας ως βασικό θεμέλιο την υποστήριξη του οράματός μας.

 

Συντονιστής

Συντονιστής της επιτροπής συντονισμού και της Διοικούσας επιτροπής είναι ο κ. Μαρκόπουλος Φώτιος Εντεταλμένος Σύμβουλος θεμάτων παιδείας και δια βίου μάθησης και πρόεδρος ΔΕΠ.

 

Επιτροπή Συντονισμού

Η Επιτροπή Συντονισμού συντονίζει την ευρύτερη συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελείται από δύο (2) επιμέρους Επιτροπές:

Τρία (3) μέλη από έγκριτους καθηγητές του Πα.Δ.Α..

 

Δρ. Ιωάννης Καλδέλλης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών.

Δρ. Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών

&

Τρία (3) μέλη έχουν οριστεί από τον Δήμο Ιλίου

Μαρκόπουλος Φώτιος  Εντεταλμένος Σύμβουλος θεμάτων παιδείας και δια βίου μάθησης και πρόεδρος ΔΕΠ.

Αλεβίζου Ανδριάννα Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ

Φερεντίνος Γιώργος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Διοικούσα  Επιτροπή (Δ.Ε.)

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου έχει συσταθεί η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Δη.Κοι.Π.Ι., η οποία αποτελείται από δύο (2) επιμέρους Επιτροπές: τ

Τρία (3) μέλη από έγκριτους καθηγητές του Πα.Δ.Α..

Δρ. Ιωάννης Καλδέλλης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών.

Δρ. Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών

&

Τρία (3) μέλη έχουν οριστεί από τον Δήμο Ιλίου

Δρ. Αθηνά Κοκκόρη Διευθύντρια 1ου πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου

Δέσποινα Μπουλογιώργου, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ Ενεργειακής Πολιτικής

Άννα Τσιγκούλη, Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Ιλίου