ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.45 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης παραχώρησης τάφου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για μερικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων στο Δήμο Ιλίου
  2. Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01.06.2022 για έγκριση α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης λοιπών τεχνικών μελετών για την ασφαλή κατασκευή των ηχοπετασμάτων
  3. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022a