ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/02/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η   Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή που θα πραγματοποιηθεί «Διά Περιφοράς» και η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 006/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών»a

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α’ – Β’ – Γ’»a
  2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)»a

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Hλεκτροφωτισμού Οδών & Κοινοχρήστων Χώρων Εργ. Η1/22»a

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/02/2023a