ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/02/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η   Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη που θα πραγματοποιηθεί «Διά Περιφοράς» και η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ιλίου για τα έτη 2024 – 2027a

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12.08.2021 σύμβασης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”) λόγω Σύμπτυξης Παραδοτέων –  ΚΜ: 137/20a

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥa

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/02/2023a