ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/02/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 16η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2023
  2. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται το ως άνω τέλος (π.χ. άδειες δόμησης, άδειες μικρής κλίμακας οποιασδήποτε αιτίας, κ.α.) και ειδικού λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος»
  3. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/02/2023a