ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/11/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η  Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2023»
  2. Ακύρωση εκδήλωσης «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2023» – Ομάδα 4η 
  3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το υποέργο 2

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης αποδοχής της ασφαλτόστρωσης της οδού Πρωτεσιλάου του Δήμου Ιλίου με έξοδα της HELLENIC OPEN FIBER

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Ταμανίδη Χρήστο

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 838/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/11/2023a