ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/01/2024 (ΕΙΔΙΚΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/01/2024 (ΕΙΔΙΚΗ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., σε Ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64, 67 &  74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχουν αντικατασταθεί με τα άρθρα 4 & 8 του Ν. 5056/2023, εκλογή για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026:

 

  1. Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/01/2024 (ΕΙΔΙΚΗ)a