ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/02/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 29.02.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σε Ειδική, δια ζώσης, Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 για συζήτηση και ενημέρωση στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

  1. Συζήτηση και ενημέρωση για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
  2. Συζήτηση για τα μέτρα και την ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Ιλίου
  3. Συζήτηση για την ποιοτική αναβάθμιση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του και αποκλεισμό των σχεδίων εμπορευματοποίησής του

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/02/2024a