ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/04/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 1η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση όρων και εξουσιοδότηση υπογραφής, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
 3. Ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων
 4. Σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2024
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024»
 8. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου»
 9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων ομάδα Δ’»
 10. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων» (ομάδες 2η, 3η)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς έργων, που προτίθεται να υλοποιήσει η ασφαλιστική εταιρεία HELLAS DIRECT στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

   Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/04/2024a