ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/05/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 1η Μαΐου 2024 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Απαλλαγή υπόλογου του υπ’αριθμ. 66/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται το ως άνω τέλος (π.χ. άδειες δόμησης, άδειες μικρής κλίμακας οποιασδήποτε αιτίας, κ.α.) και ειδικού λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος»
  2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 696/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου
  3. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος
  4. Λήψη απόφασης για χορήγηση πρόεγκρισης λειτουργίας παιδότοπου επί της συμβολής των οδών Ιδομενέως 116 & Θηβών 500 στο Ίλιον

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)» προϋπολογισμού δαπάνης 248.522,00 € με Φ.Π.Α.

 

 Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/05/2024a