Ιστορικές Οικογένειες

image

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Ιλίου  στις 24 Ιανουαρίου 2014 από τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Ανδρέα Μηλιώνη.
Η ομιλία , μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στο ύφος και στην δομή του κειμένου, θα αποτελέσει κεφάλαιο στο υπό έκδοση Ιστορικό Λεύκωμα του Δήμου Ιλίου.

Κατεβάστε εδώa την ομιλία σε μορφή pdf

Η παρούσα σελίδα  έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο για την ενημέρωση των επισκεπτών της σε θέματα τοπικής ιστορίας.
Όλα όσα περιέχονται σε αυτήν είναι αποτέλεσμα πολυετούς και επίπονης ιστορικής έρευνας του ερευνητή τοπικής ιστορίας κ. Ανδρέα Μηλιώνη.
Ο Δήμος Ιλίου καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι ιστορικές πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα είναι ορθά και πλήρη.
Για το διαρκή εμπλουτισμό του αρχείου με ιστορικές φωτογραφίες και ντοκουμέντα μπορείτε να προσέρχεστε οι ίδιοι στο Γραφείο Τύπου του Δήμου, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα των αναγκαίων διευκρινίσεων και προσαρμογών.
Παρατηρήσεις ή διορθώσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση grafeiotypou@ilion.gra
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων