23/7/2024 – Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομών της διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο) Δήμου Ιλίου

23/7/2024 – Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομών της διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο) Δήμου Ιλίου

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτική δημοπρασία με σκοπό τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για την στέγαση  Δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο) του Δήμου Ιλίου.   

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν να υποβάλλουν προσφορές ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης.

 

Kαταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 23/07/2024

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa