Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο ακόμα σημαντικά βραβεία για την καινοτομία και τις ψηφιακές υποδομές του πρόσθεσε στη φαρέτρα των διακρίσεών του ο Δήμος Ιλίου, κατά την τελετή απονομής Βραβείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023 – OTA AWARDS 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, ένα στην κατηγορία Παιδεία/Δια Βίου Μάθηση Ενηλίκων για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου και ένα στην κατηγορία Ψηφιακές Υποδομές – Τεχνολογία για το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας και την Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα FixMyCity που το συνοδεύει.

Παραλαμβάνοντας τα βραβεία, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του, καθώς η βράβευση προέρχεται από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν οδηγό για το μέλλον. «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστώ για την αναγνώριση μιας μακράς πορείας, που εμπεριέχει πολλή ευθύνη, πολλή δουλειά και πολλή αγάπη για την πόλη» τόνισε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΠΑ.Δ.Α. με τη συνεργασία του οποίου λειτουργεί το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου, τους αιρετούς και υπηρεσιακούς συνεργάτες του και ιδιαίτερα τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Φώτη Μαρκόπουλο υπεύθυνο για τη λειτουργία του και την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Βασιλική Αθανασιάδη – Ψύλλου αρμόδια για το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας.

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότηταςa

Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ιλίου στα OTA AWARDS 2023 για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας