Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφών μαθητών ενημερώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφών μαθητών (νηπίων) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2024-2025 έχουν ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2024 και θα συνεχιστούν μέχρι την 20η Μαρτίου 2024.

 

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο – προνήπιο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gra

 

Στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’133).

 

Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες που είναι γενημμένοι/ες το 2020.

 

Απαραίτητη προϋποθεση είναι:

 

  • Να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο,
  • Να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

 

Από το σχολικό έτος 2020-2021, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών έχει γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 34 του Ν. 4704/2020 (Α’ 133).

 

Ο/Η Διευθυντής/τρια – Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

Με την ηλεκτρονική εγγραφή, δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της αίτησης, με δεδομένο ότι τα νήπια / προνήπια θα εγγραφούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας.

 

Ως εκ τούτου, για βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ενδείκνυται οι αιτήσεις να υποβάλλονται σταδιακά και να αποφευχθεί η υποβολή την πρώτη ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγραφών (1-20 Μαρτίου 2024).

 

Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 6 του ΠΔ79/2017(Α 109).

 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται βάσει της εγκυκλίου εγγραφών μαθητών/τριών, την 10η Απριλίου 2024 από το Δ/ντη της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο φοίτησης των τέκνων τους για το σχολικό έτος 2024-2025 (περ. δ, παρ.4, του άρθρ.6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ25Α).

Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Ιλίου 
για το σχολικό έτος 2024-2025

 

Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2024-2025a