Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών – Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών 2024»

Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών – Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών 2024»

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 110.000€ προς τον Δήμο Ιλίου από το Πράσινο Ταμείο για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις κατοικημένες περιοχές, μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 που αφορά στην «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και αναβάθμιση των περιαστικών περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Η χρηματοδότηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση σειράς δράσεων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων περιμετρικά οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η Δήμαρχος Ιλίου, κα. Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου δήλωσε: «Η προστασία των κατοίκων και του φυσικού μας περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Με την υποστήριξη του προγράμματος “Προστασία Και Αναβάθμιση Δασών 2024”, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον».

Πράσινο Ταμείο

Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών – Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών 2024»a