Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου μετά την υπ΄αριθμ. 168/2022 απόφαση ΑΣΕΠ

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου μετά την υπ΄αριθμ. 168/2022 απόφαση ΑΣΕΠ

Προβαίνουμε σήμερα την 10-03-2022 στην ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης καθώς και του πίνακα διοριστέων της υπ’ αριθμ. 82894/11-11-2021 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων, ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητας κολύμβησης με άδεια ναυαγοσώστη), κατόπιν της υπ΄αριθμ. 168/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 1.2021 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ διαύγειαa

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 1.2021 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠa

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΜΕ 1/21 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠa

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/21 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠa