Πρακτικό ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρακτικό ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προβαίνουμε σήμερα την Τετάρτη 23-08-2023, στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, πινάκων προσληπτέων και πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ.57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων επί των πινάκων και την απόρριψη όσων υποβλήθηκαν μετά την εξέταση τους.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ a

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ a

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑa

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟa

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟa

 

Πρακτικό ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων