Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κλήση σε απολογία αιρετών του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κλήση σε απολογία αιρετών του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κλήση σε απολογία αιρετών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου:

  1. Τάσσεται στο πλευρό της Δημάρχου Αγ. Δημητρίου κας Μαρίας Ανδρούτσου και των 27 μελών του Δ.Σ. που ψήφισαν να μην ασκηθεί από το Δήμο έφεση κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες αναγνωρίσθηκε η μετατροπή της σύμβασης 34 εργαζομένων από ορισμένο σε αορίστου χρόνου.
  2. Ζητά να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια για το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, και μάλιστα λόγω δόλου, αφού προφανώς ενήργησαν με μοναδικά κριτήρια την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και το δημόσιο συμφέρον.
  3. Ζητά την κατάργηση της διατάξεως (άρθρο 37 του Ν. 4915/2022) η οποία υποχρεώνει τους Δήμους να εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο που αφορά μόνο σε εργασιακές διεκδικήσεις εργαζομένων τους, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται η επιλογή. Τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν και αποδυναμώνουν την Αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος.
  4. Ζητά να επιτραπούν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της υποστελέχωσης και να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υφίστανται σε όλους τους Δήμους της χώρας.»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κλήση σε απολογία αιρετών του Δήμου Αγίου Δημητρίουa