Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο

Μέσω της ιστοσελίδας gov.gr κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, υποβάλλοντας αίτηση και στη συνέχεια παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η ιστοσελίδα gov.gr κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet καθώς και κάποιων επιπλέον απαραίτητων πιστοποιήσεων για την πρώτη φορά εισόδου σε αυτό, κατά περίπτωση. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Τα παρακάτω πιστοποιητικά εκδίδονται άμεσα ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες που ορίζονται μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους: