Έσοδα

Μέσω της νέας Ψηφιακής Πλατφόρμας https://eservices.ilion.gra ο Δήμος Ιλίου παρέχει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες, ψηφιακά και απομακρυσμένα.

Στόχος της νέας δυνατότητας είναι να μηδενιστεί ο χρόνος αναμονής για τους ενδιαφερόμενους, καθώς μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσω της πλατφόρμας, να μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν ψηφιακά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις σχετικές βεβαιώσεις.

Η εισαγωγή στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών taxisnet.

Σημειώνεται ότι, σε κάποιες περιπτώσεις ψηφιακών υπηρεσιών, όπου οι βεβαιώσεις εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα, μετά την υποβολή, εξασφαλίζεται η γνησιότητα των βεβαιώσεων μέσω QR κωδικού που φέρουν, με την σάρωση του οποίου, από τους αρμόδιους φορείς, επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του εγγράφου.

Οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να εκδοθούν ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες που ορίζονται μέσα από τους συνδέσμους που ακολουθούν: