008/2010

008/2010

008/2010 – Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του a

Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του ads008.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών και εργασίες για διοργάνωση διαδημοτικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής εκδήλωσης» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών και εργασίες για διοργάνωση διαδημοτικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής εκδήλωσης» ade0082010.pdf