009/2011

009/2011

009/2011 – Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΤΕΜΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επί των οδών Πάριδος 100 & Πηλέως & Αχιλλέως (κ7), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης τριών (3) βεβαιωμένων παραβάσεων a

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΤΕΜΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επί

009/2011 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο για το έτος 2011 a

Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ.