009/2012

009/2012

009/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» AOE0092012.pdf