030/2011

030/2011

030/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο» aoe0302011.pdf

030/2011 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/2009 a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/2009 ads0302011.pdf

Έγκριση πίστωσης 2.800,00€ για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» a

Έγκριση πίστωσης 2.800,00€ για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» adspk0302011.pdf