034/2010

034/2010

034/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο Ίλιον a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/09» a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/09» ade0342010.pdf