038/2011

038/2011

038/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. για εκσκαφές και μη αποκαταστάσεως οδοστρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. για εκσκαφές και μη αποκαταστάσεως οδοστρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος ADS0382011.pdf