042/2009

042/2009

042/2009 – Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο πράξης : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο πράξης : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ads042.pdf