044/2009

044/2009

044/2009 – Προσδιορισμός της στάσης του Δήμου μας απέναντι στις Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις μας για επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου a

Προσδιορισμός της στάσης του Δήμου μας απέναντι στις Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις μας για επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου ads044.pdf