047/2011

047/2011

047/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08 ADS0472011.pdf