049/2009

049/2009

049/2009 – Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών a

Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών ads049.pdf