051/2011

051/2011

051/2011 – Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 απόφασης Δ.Σ. (περί τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α – Κ.Χ. – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης) a

Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 απόφασης Δ.Σ. (περί τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α – Κ.Χ. – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης)

051/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την « Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την « Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» AOE0512011.pdf

051/2011 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ADS0512011.pdf