053/2012

053/2012

053/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.906,50 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Ο γάιδαρος, ο Μένιος, ο παραχαϊδεμένος» της Στέλλας Μιχαηλίδου στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.906,50 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Ο γάιδαρος, ο Μένιος, ο παραχαϊδεμένος» της Στέλλας Μιχαηλίδου  στο θέατρο  «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου