054/2012

054/2012

054/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος» AOE0542012.pdf

054/2012 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης  για  την  συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920.00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Η ομορφότερη του κόσμου» με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α, του Δήμου Ιλίου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920.00 € με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Η  ομορφότερη του κόσμου» με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ  ΜΕΡΚΟΥΡΗ»