056/2011

056/2011

056/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΛΑΜΠΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΛΑΜΠΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος ADS0562011.pdf