057/2009

057/2009

057/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η7/2006» a

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η7/2006» ads057.pdf