058/2009

058/2009

058/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» a

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ads058.pdf