058/2010

058/2010

058/2010 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ – Η/Υ)» του ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών Ηρακλείου 13 & Βοσπόρου , στο Ίλιον a

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ – Η/Υ)» του ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών Ηρακλείου 13 & Βοσπόρου , στο Ίλιον ads0582010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ¨ΙΛΙΟΝ¨» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ¨ΙΛΙΟΝ¨» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης ade0582010.pdf