061/2012

061/2012

061/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο για όρθιους και διερχόμενους» στον Σιμάκο Δίκαιο, επί της οδού Ιδομενέως 43, στο Ίλιον a

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο για όρθιους και διερχόμενους» στον Σιμάκο Δίκαιο, επί της οδού Ιδομενέως 43, στο Ίλιον AEPZ0612012.pdf

061/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)» AOE0612012.pdf