062/2010

062/2010

062/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 3/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/10 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 3/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/10 ads0622010.pdf