064/2011

064/2011

064/2011 – Λήψη απόφασης για άρση της προτεραιότητας της οδού Ηροδότου έναντι της οδού Άρτης – Αβέρωφ και παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Άρτης – Αβέρωφ μόνο στη διασταύρωση της με την οδό Ηροδότου a

Λήψη απόφασης για άρση της προτεραιότητας της οδού Ηροδότου έναντι της οδού Άρτης – Αβέρωφ και παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Άρτης – Αβέρωφ μόνο στη

064/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και στο Δημοτικό Κοιμητήριο» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και στο Δημοτικό Κοιμητήριο» AOE0642011.pdf