067/2010

067/2010

067/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ a

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ads0672010.pdf