069/2010

069/2010

069/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε οδηγό Ι.Χ. οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΖ 6649 «για ρίψη σκουπιδιών από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν» σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε οδηγό Ι.Χ. οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΖ 6649 «για ρίψη σκουπιδιών από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν» σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας ads0692010.pdf