073/2013

073/2013

073/2013 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.114.340,00 € από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2012 και για την ένταξή της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ» στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 a

ADS0732013.pdf