075/2012

075/2012

075/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5950 /08-02-12 αίτηση a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ.  ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ  το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5950 /08-02-12 αίτηση ADS0752012.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.300,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργου «ΓΥΝΑΙΚΑ LOSER» στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου ΙλίουΈγκριση πίστωσης ποσού 5.300,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργου «ΓΥΝΑΙΚΑ LOSER» στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.300,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργου «ΓΥΝΑΙΚΑ  LOSER»  στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ  ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου ΙλίουΈγκριση πίστωσης ποσού 5.300,00€ με Φ.Π.Α. για