076/2012

076/2012

076/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης του Δημοτικού Κοιμητηρίου» a

Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης του Δημοτικού Κοιμητηρίου» AOE0762012.pdf

076/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.561,03 € του υπόχρεου κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8342 /22-02-12 αίτησή του a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.561,03 €  του υπόχρεου κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ.  8342 /22-02-12 αίτησή του

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΨΑΡΑΚΙ» του Σαμάντ Μπεχραγκί στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΨΑΡΑΚΙ» του Σαμάντ  Μπεχραγκί  στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου ADSDHKEPA0762012.pdf