083/2010

083/2010

083/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 8/10 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α10/10 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 8/10 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ